top of page

משרדי השירות הפסיכולוגי קריית-ביאליק

מכלול המשרדים ממוקם בקומת מגורים שהוסבה למשרדי השירות.

עיצוב המשרד מנצל את מגבלת מיקום גרם המדרגות במרכז הקומה והופך מגבלה זו ליתרון תכנוני ע”י חלוקת הקומה לשני אזורים: החלק האדמיניסטרטיבי בחלקו האחד והאזור המקצועי בצד השני. השימוש בלבני הזכוכית משדרים שקיפות אך עדיין שומרים על פרטיות. הושם דגש על חללי טיפול מרווחים אך יחד עם זאת משדרים אווירה אינטימית השומרת על פרטיות המטופל ומשרה עליו רוגע.

 

top
bottom of page