top of page

מכתב הערכה מדיירי בית ז'ורס בחיפה

משפחת כהן, חיפה

תוספת ממ"דים ומרפסות

"עידן

 שתהיה לך ולמשפחתך שנה טובה!

שנת אושר ובריאות

שגשוג, הצלחה ובריאות איתנה

פרנסה טובה וכל טוב.

תודה על כל מה שעשית בשבילנו - אתה מקצוען אמיתי!

משה, אודליה, נויה ואביה"

חזית המעטפה המכילה את מכתב דיירי הפרויקט

מכתב הערכה מדיירי בית זורס בחיפה
מכתב הערכה מדיירי בית זורס בחיפה

שיתוף

bottom of page