top of page

מדריך לקריאת נסח טאבו

כיצד להפיק נסח רישום (נסח טאבו)?:

 

נסח טאבו הוא מסמך רשום של נכס מקרקעין, המופק ע"י לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים.
הנסח מכיל פרטים הקשורים לנכס, לקרקע, לבעלים והערות מסוגים שונים.

 

סוגי הנסח הקיימים:

 • נסח מלא: מידע מלא לגבי חלקה או דירה בבית משותף הרשומים בפנקסי המקרקעין.
   

 • נסח היסטורי: מידע מלא הכולל רישומים שבוטלו.
   

 • נסח היסטורי סרוק: מידע הכולל רישומים שבוטלו לפני שנת 1991. ניתן לקבל באמצעות מילוי טופס "בקשה למידע על העתק ממסמכי תיק, שטר או נסח היסטורי"
   

 • נסח מרוכז: מידע מרוכז שאינו כולל את כל פרטי הרישום, על כל הדירות בבית משותף.
  בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר ונרשם בפנקס הבתים המשותפים.

   

 • נסח חלקי: מידע חלקי ולא מלא על החלקה ובמקרים בהם קיימים בחלקה מעל 50 בעלי זכויות בלבד.
  ניתן להפיק נסח זה רק על זכות בעלות או חכירה בלשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין. לא ניתן לקבל נסח זה באופן מקוון.

מרכיבי הנסח:

פרטים על החלקה:

בראשית הנסח מצוינים מספר הגוש, מספר החלקה ושטחה. כתובת הנכס אינה מופיעה בנסח. על מנת להצליב בין מספר הגוש והחלקה לכתובת, ניתן להיכנס לקישור הבא:  איתור גוש וחלקה לפי כתובת

איך מפיקים נסח טאבו

כיצד נדע אם החלקה בבעלות פרטית או בבעלות המדינה?

כאשר מצוין שהבעלות היא בעלות "קרן קיימת לישראל", אזי, החלקה בבעלות המדינה ומנוהלת על ידי "רשות מקרקעי ישראל" (רמ"י), לשעבר "מנהל מקרקעי ישראל" (ממ"י).

קרקעות בבעלות המדינה, לעתים מצוינות בנסח תחת השם "רשות הפיתוח". להלן רשות מקרקעי ישראל.

 

להלן דוגמא:

נסח טאבו בישראל

פרטים על תת החלקה / הדירה:

בדוגמא שלפנינו, ניתן לראות את הנתונים הבאים על תת החלקה.

 1. מספר תת החלקה – חלקה מורכבת מתתי חלקות. תת חלקה יכולה להיות דירה, תא מלאכה, תא מסחרי וכיוצ"ב. מספר תת החלקה, כמופיע בצו רישום הבית המשותף. מספור תתי החלקות מתחיל מהקומה התחתונה לעליונה.
  בבית משותף יופיע לרוב הרכוש המשותף כתת חלקה נוספת מעבר למס' הדירות במבנה.
   

 2. שטח תת החלקה
   

 3. באיזו קומה בבניין היא נמצאת (ראשונה = קרקע, שנייה = א' וכן הלאה)
   

 4. מספר מבנה – במידה ויש יותר ממבנה אחד על החלקה, המבנים ימוספרו לשם זיהויים.
   

 5. החלק ברכוש המשותף – משמע, החלק היחסי של תת החלקה ביחס לכלל המבנה. חלק זה מתאר את שטח רצפת תת החלקה (נטו ללא מרפסות וללא קירות המעטפת) ביחס לכלל רצפת המבנה, או לחילופין ביחס לכלל תתי החלקות במבנה.
  לחלק היחסי ברכוש המשותף השלכה בשני היבטים:
  הראשון, מצביע גם על זכותו של בעל חלקת המשנה בזכויות בניה עתידיות על הקרקע המשותפת לצרכי בנייה עתידית.
  השני, חלק ההשתתפות בהוצאות תחזוקת הבית.
  שני היבטים אלו תקפים רק במידה והתקנון הוא תקנון מצוי. ניתן לשנות את זכות בעל תת החלקה ע"י ניסוח תקנון מוסכם המאפשר להגדיר זכויות שונות ו/או נוספות לתת חלקה מסוים.
   

 6. הצמדות – כאשר מבקשים להצמיד חלק מהרכוש המשותף לתת חלקה מסוים, יש להכין תשריט בית משותף המכיל את תרשימי התכניות של הקומות (ובהן תתי החלקות בכל קומה) ותרשים המגרש. יש לתאר על גבי התכניות את החלקים הצמודים ולאיזו תת חלקה הם צמודים. ההצמדות הנפוצות הן גינה, גג, חניה ומחסן. ישנן גם הצמדות משותפות למפר תתי חלקות יחד. אזור שאינו מוגדר כצמוד לתת חלקה מסוימת, מהווה רכוש משותף ושייך לכלל תתי החלקות.

הסבר להפקת נסח טאבו

כאשר אין הצמדות לתתי החלקות או הערות מיוחדות לחלקה, נהוג שתקנון ברירת המחדל אשר יוגדר לבית המשותף בעת רישומו בפנקס הבתים המשותפים, יהיה תקנון מצוי, הכוונה שההסדרים בבית המשותף יהיו כפופים לתקנון המצוי כמצוין בסעיף 64 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969.
 

להורדת תשריט ותקנון הבית המשותף: הזמנת מסמכי בית משותף (צו, תקנון ותשריט)

רישום הערות בנסח:

 

נהוג לכנות את ההערות בנסח בשם "הערת אזהרה" – הרישום מתריע על שינוי או עדכון במעמדו של הנכס.

 

מקרים לדוגמא:

 • עם חתימת הסכם מכירה / קניה, פרטי הקונה יתוספו לפרטי הבעלים הנוכחיים כדי להודיע שמעתה ואילך (עד להעברת הבעלות המלאה) לקונה יש חלק ועניין בנכס.
   

 • הערת בנק על הענקת משכנתא (הלוואה לשם רכישת הנכס) לבעל הנכס. כל זמן שהמשכנתא לא מסולקת, הבנק למעשה שותף לבעלות על הנכס. ההערה מבטיחה לבנק את שעבוד הנכס כלפיו ולא ניתן למכור את הנכס ללא ידיעה ואישור הבנק.
   

 • גוף כלכלי או אחר הטוען לחובות מצד בעל הנכס, רשאי לבקש ממוסד שיפוטי לרשום הערת אזהרה לטובתו, עד לגמר הליך הדיון בטענות ו/או סיום התחייבויות בעל הנכס כלפיו.
   

 • רשות מקומית רשאית לרשום הערה בנכס אשר ביצע חריגת בניה עד להחזרת המצב לקדמותו או עד להסדרת היתר בניה וזאת בין היתר גם על מנת שצד ג' המתעניין בנכס יהיה מודע לעצם קיומה של החריגה (רישום זה אינו נפוץ ולכן על המתעניין בנכס, לשכור את שירותיו של בעל מקצוע לפני רכישת נכס).
   

 • רשות מקומית רשאית לרשום הערה על הפקעת חלק מהקרקע לטובת הציבור, לרוב, כאשר מתוכננת הפקעת רצועה מהחלקה לטובת הרחבת דרך ציבורית.
   

 • זיקת הנאה למעבר דרך – תיתכן במקרה של הגדרה מתוקף תכנית בניין עיר או מתוקף הסדר בין בעלי חלקות צמודות המעוניינים ליצור מעבר משותף ביניהן.

כיצד להפיק נסח:

ניתן להוריד את הנסח ישירות מאתר משרד המשפטים בקישור שלהלן הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין. לאחר מילוי הפרטים והתשלום, תקבלו מיידית את הנסח לתיבת המייל שלכם.

שימו לב כי ישנם אתרים נוספים המציעים שירות זה אך בעלות כספית גבוהה יותר ואולי בזמן איטי יותר.

 

מחבר המאמר:

עידן חזני, אדריכל וקבלן רשום, בעליו של אתר חזני פרויקטים

שיתוף

bottom of page