מדריך לקריאת נסח טאבו

כיצד להפיק נסח רישום (נסח טאבו)?:

 

הדרך המהירה להפקת נסח היא דרך אתר משרד המשפטים בקישור שלהלן הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין

ניתן להפיק

נסח טאבו הוא מסמך רשום של נכס מקרקעין, המופק ע"י לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים.
הנסח מכיל פרטים רבים הקשורים לנכס, לקרקע, לבעלים והערות נוספות.

 

סוגי הנסח:

 

·         רגיל - מידע לגבי דירה (חלקת משנה/ תת חלקה) בבית משותף

·          

·         הסטורי - מידע לגבי כל הבעלויות שהנכס עבר
 

·         חלקי - מידע חלקי  לגבי נכס שבו מוטבים רבים
 

·         מרוכז - מידע על כל הדירות בבית המשותף

מרכיבי הנסח:

 

·         בראשית הנסח מצוין מס' הגוש והחלקה. כתובת הנכס לא תופיע על גבי הנסח.
 

·         כאשר כתוב תקנון: מצוי, הכוונה שההסדרים בבית המשותף כפופים לתקנון המצוי כמצוין בסעיף 64 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969  

·          

·         בנסח יופיע שטח החלקה.
 

·         שטח הדירה מצוין (כפי שנרשם בלשכת רשם המקרקעין) בין אם כבית פרטי ובין אם כחלקת משנה בבית משותף (בית שדירותיו נרשמו בפנקס הבתים המשותפים).
 

·         בבית משותף יופיע לרוב הרכוש המשותף כחלקת משנה נוספת מעבר למס' הדירות במבנה.
 

·         בכל חלקת משנה יוגדר החלק היחסי (שטח הדירה חלקי שטח הכולל של כל הדירות) של הבעלים ברכוש המשותף. החלק היחסי ברכוש המשותף מצביע גם על זכותו של בעל חלקת משנה בזכויות בניה על הקרקע המשותפת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון מוסכם.
 

·         הצמדה - כשחלק מהרכוש המשותף (גינה, חניה וכדו' ) מוצמד לאחת הדירות, ירשם בנסח החלק המוצמד והבעלים, ההצמדה תתואר בתשריט בית משותף הצמוד לנסח. 

הערות בנסח:

 

הערת אזהרה - מתריע שיש שינוי במעמדו של הנכס. דוגמאות:

·         עם חתימת הסכם מכירה / קניה, פרטי הקונה יתוספו לפרטי הבעלים הנוכחיים כדיח להודיע שמעתה ואילך (עד להעברת הבעלות המלאה) לקונה יש חלק וענין בנכס.

·         גוף כלכלי או אחר הסבור כי בעל הנכס חייב לו כספים, רשאי לבקש ממוסד שיפוטי לרשום הערת אזהרה לטובתו, עד לגמר הליך המשפט ו/או סיום ההתחייבויות של בעל הנכס כלפיו.

·         רשות מקומית רשאית לרשום הערה בנכס אשר ביצע חריגת בניה עד להחזרת המצב לקדמותו או עד להסדרת היתר בניה.

 

משכנתא - הבנק רושם בנסח הערה שמבטיחה את השעבוד של הנכס כלפיו.

 

 

זיקות - כפיפות של הנכס לתכנית מסוימת המגדירה הפקעות, זכות מעבר, זיקת הנאה ועוד.

 


כיצד להפיק נסח:

·         ניתן להוציא את הנסח ישירות בלשכת רשם המקרקעין. אין צורך לקבוע תור, אך כדאי לדעת מראש בדיוק איזה סוג נסח אתם רוצים להוציא ומהו הגוש והחלקה. ניתן לבדוק באתרי האינטרנט להלן את סוג הנסח לפי הגוש והחלקה. משלמים בולים כחוק והנסח יודפס ויוחתם במקום.
 

·         באתר האינטרנט טאבו-ישיר - ניתן להזמין בפקס ובמייל נסח טאבו חתום (נסח טאבו רגיל, חלקי ומרוכז). 
 

·         באתר רשות הדואר.

שיתוף

  • Facebook Black Round

המידע הכללי באתר זה נועד כשירות לציבור המתעניינים בבניה ושיפוצים. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית על כל שימוש במידע המוצג

עידן : 050-590-9291

 דוא"ל: Hazani@h-pro.co.il

 © כל הזכויות שמורות לחזני פרויקטים

כתובתנו: שדרות ההסתדרות 47, חיפה        

3296035  בית כלי זמר (צומת לב המפרץ)

טלפון במשרד : 04-8404102

פקס :  04-8404015

אין להעתיק כל מידע מהאתר ללא רשות מפורשת ובכתב