• Facebook Black Round

כתובתנו:

שדרות ההסתדרות 47, חיפה 3296035  בית כלי זמר, צומת לב המפרץ

 

טלפונים:

        

עידן : 050-590-9291

 דוא"ל: Hazani@h-pro.co.il

 פקס' 04-8404015 

טל' נוסף 04-8404102  

טל' ראשי 04-8404005  

 © כל הזכויות שמורות לחזני פרויקטים  2019

קישורים חשובים לבונים והמשפצים

משרדי ממשלה, תקנות ומחשבונים כלליים

ניתנה הקלה המאפשרת לבנות ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) בשטח של 9 מ"ר נטו (ע"פ דרישות הג"א) ללא צורך בניצול זכויות הבניה הקיימות. מבחינת מספר מקרים יוצא ששטח הברוטו המתקבל מגיע ל-12-12.5 מ"ר.
לקביעת פגישה לצורך יעוץ לתכנון וביצוע הממ"ד צרו קשר

הנחיות לבניית מעלית


על פי תכנית חפ/1400 י"ב- מבנים במרווחים תותר בניית מעלית מעבר לקו בנין בתנאים הבאים:

  • המעלית תהיה צמודה לבניין

  • הבליטה לכיוון גבול המגרש הקדמי לא תעלה על 1.80 מ'.

  • ישמר מרווח של 2.0 מ' בין המעלית לבין גבול מגרש צידי ואחורי.

לקביעת פגישה לצורך יעוץ לתכנון וביצוע המעלית צרו קשר