top of page

בניית גשר כניסה לדירה ושיפוץ מורכב ומורחב

משפחת סדן - מלכה, חיפה

בניית גשר כניסה לדירה ושיפוץ מורכב ומורחב של דירת מגורים.

 

"עידן שלום

 זו הזדמנות ראויה עבורנו, להודות לך על הטיפול המסור והאחראי בשני הפרויקטים שנמסרו לך על ידנו לבניה בפרקי זמן נפרדים.  שני הפרויקטים הקשורים לשיפור איכות החיים בדירת המגורים שלנו, האחד בניית גשר כניסה.. יחסך ההגון, יושרך וגישתך האישית, במהלך התכנון והפיקוח על הביצוע של שני הפרוייקטים, נטעה בנו הרגשת בטחון ועל כך נתונה לך, תודתנו מכל הלב.. "

בניית גשר כניסה לדירה ושיפוץ מורכב
בניית גשר כניסה לדירה ושיפוץ מורכב ומורחב

שיתוף

bottom of page