top of page

תכנון תוספת קומה ובניית מעלית בחזית בחיפה

משפחת לוי, נוה שאנן, חיפה

תכנון תוספת קומה ובניית מעלית בחזית.

"לעידן שלום                                                הרינו מבקשים להביע את תודתנו על הליווי האישי מזה עשר שנים הן בתכנון והן בפיקוח. הנך מהווה מופת למקצועיות, אמינות ודיוק. בניהולך, "חזני" מלווה אותנו לאורך כל הדרך בנאמנות מוחלטת וביעילות מרבית. ראוי לציון כי אחריות המאפיינת את "חזני" תורמת מאד לתחושת הביטחון ולשקט הנפשי שכה זקוקים להם בעת בניה.  

 

שלמה ולימור לוי, גורדון 23, חיפה "

תכנון תוספת קומה ובניית מעלית בחזית בחיפה

שיתוף

bottom of page