• Facebook Black Round

כתובתנו:

שדרות ההסתדרות 47, חיפה 3296035

בית כלי זמר, צומת לב המפרץ

 

טלפונים:

טל' ראשי 04-8404005       טל' נוסף 04-8404102        פקס' 04-8404015          דוא"ל: Hazani@h-pro.co.il

 © כל הזכויות שמורות לחזני פרויקטים  2019

תוספת מרפסת לדירה

מרפסת בדירה בקרית חיים

תכנון מפורט וביצוע, פברואר 2005
הוספת מרפסת זיזית - הובאה לחזית הבנין מרפסת פלדה שלמה כולל מעקה, שיוצרה במפעל  והורכבה במקום. לאחר מכן רוצפה המרפסת.