top of page

שיפוץ כללי לבניין בחיפה

לכבוד

מר עידן חזני

חזני פרויקטים

 

הנדון: המלצה על השיפוץ שבצעת ברח' השרון 38 חיפה

 

לפי הזמנתנו, ביצעת שיפוץ כללי לבניין שלנו, הכולל בין השאר: תיקון קירות חיצוניים, שיפוץ עמודי תמיכה של הבניין, טיפול בכניסת מים לדירות ועוד.

השיפוץ נעשה במקצועיות רבה ובחומרים איכותיים, וכל שלבי העבודה והחומרים אושרו ע"י מהנדס בניין.

במהלך העבודה, הפגנת יחס אישי ואדיבות, ושיתפת אותנו בכל שלבי העבודה.

אנחנו ממליצים עליך בלב שלם, ואין ספק שבכל העבודות העתידיות נפנה אליך.

 

בברכה,

יוסי ש.

יו"ר וועד הבית

השרון 38 חיפה

שיפוץ כללי לבניין בחיפה
שיפוץ כללי לבניין בחיפה
bottom of page