P7310070.JPG

מידע לבונים והמשפצים בנושא תמ"א 38

 

חוקים, תקנות ועוד

תמ"א 38 - אזכורים שאינם תלויי מועד

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרה בממשלה ביום 14.4.2005.
התכנית מאפשרת חיזוק מבנים קיימים ע"י תוספת בניה תוך הקלה בתשלום מס שבח והיטל השבחה בגין זכויות הבניה שנוספו. 
תוספת יחידות דיור חדשות יכולה להתבצע בדרך של סגירת קומת עמודים, הוספת קומה או הוספת אגף והרחבה של יחידות הדיור הקיימות בבנין תוך מתן תוספת של עד 25 מ"ר ליחידת דיור. התכנית מעודדת חיזוק גם בדרך של תוספת ממ"דים ומעליות המהווים אלמנטים קונסטרוקטיביים המחזקים את המבנה.
המבנים הנכללים בתכנית הם מבנים אשר הוצא להם היתר לפני 01.01.1980 ואשר נקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413.

 

מאמרים וכתבות

 

שיתוף