תוספת מרפסת תלויה מפלדה

 

מרפסת בדירה בקרית חיים


הוספת מרפסת זיזית - הובאה לחזית הבנין מרפסת פלדה שלמה כולל מעקה, שיוצרה במפעל  והורכבה במקום. לאחר מכן רוצפה המרפסת. 

 

שיתוף