top of page
top

הוספת מרפסות ברחוב זמנהוף 35, חיפה

לא יאומן איך הבניין הזה היה נראה קודם!
נפגשתי עם קבוצת דיירים לשיחה על הוספת מרפסות לדירות שלהם וכך לשפר את מראהו החיצוני של הבניין.
התחלנו את תהליך התכנון לשם קבלת היתר הבניה ולאחר מכן התחלנו את תהליך הביצוע.
התחלנו בביצוע היסודות וכשהגענו לקומות המגורים התקנו מחיצות גבס זמניות לשם פריצת החזיתות של חדרי המגורים.

לאחר התקנת המחיצות התחלנו בביצוע הטפסנות לשלד המרפסות ויציקתן.

בסיום עבודות השלד התחלנו בעבודות הגמר השונות עד לסיום הפרויקט לשביעות רצון הדיירים.

במהלך כל עבודת השלד והגמר הפועלים הקפידו על איכות עבודה ובטיחות מרבית.

תוספת המרפסות תרמה להשבחת כל אחת מהדירות הן בתוספת השטח, הן בחשיפת הנוף המדהים אל מפרץ חיפה והן במראה חדש ומודרני לבניין.


תכנון וביצוע ע"י חזני פרויקטים

תמונות הבניין לאחר הוספת המרפסות

תמונות הבניין לפני הוספת המרפסות

חציבות