תוספת ממ"ד ומעלון בבית בחיפה

 

עבודה בשכונת הגגות האדומים סמוך לטכניון בחיפה.
תוספת בניה הכוללת הרחבת הדירה, ממ"ד ומעלון

 

שיתוף