תוספת בניה ושיפוץ דירה בחיפה

 

לאחר בניית התוספת והשיפוץ

לפני השיפוץ

חציבות להוספת קומת מסד

הריסת חלקי מבנה

עבודות שלד

עבודות גמר

עבודות פיתוח

פיתוח משטח חניה