top of page
top

ליווי מקצועי בפרויקט פינוי-בינוי "מגדל אירופה" בחיפה

פרויקט פינוי-בינוי "מגדל אירופה" בחיפה

     

המחבר: אדריכל עידן חזני תאריך עדכון: 07.06.2024

 

כתובת הפרויקט: רחוב יציאת אירופה 4+6, חיפה

המצב הקודם: 26 דירות בשני מבנים בני 13 דירות כל אחד

המצב המתוכנן: מגדל דירות בן 22 קומות ובו 126 דירות

היזם: חב' מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח

אדריכל הפרויקט: בר-לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

בא כח הדיירים: עו"ד מוראד ביקי

מלווה מקצועי ומפקח: אדריכל עידן חזני

מהנדס ביצוע: חאלד מנסור

התמורה לדיירים: דירות 4 ו-5 חדרים בשטח של עד 110 מ"ר במקום דירות 2 חדרים בשטח של כ-55 מ"ר.

חתימת ההסכם עם היזם: דצמבר 2012

הגשת תכניות להיתר: ינואר 2015

קבלת ההיתר להריסת המבנים: מרץ 2017

תחילת הריסת מבנים וחציבה למרתפי חניה: יולי 2018

קבלת ההיתר למבנה: דצמבר 2017

גמר בניה ומסירת דירות לדיירים: יוני 2024

אודות הפרויקט:

מתחם יציאת אירופה הוא אחד ממתחמי ההתחדשות הראשונים שהוכרזו בחיפה ביוזמת עיריית חיפה במסלול רשויות ובמימון עיקרי ע"י משרד השיכון.

המתחם נמצא בשכונת "שער העליה" ברחוב יציאת אירופה התחום שכונות החוף של העיר חיפה וסמוך לציר "דרך צרפת" הניצב לחוף הים.

במתחם נבנו בסוף שנות החמישים ע"י חברת שיכון עובדים שני מבנים בני שתי קומות ובהם 13 יח"ד. הדירה הטיפוסית כללה חדר מגורים, חדר שינה, הול, מטבח וחדר מקלחת. הבניה מאופיינת ע"י גג רעפים והייתה למעשה ייחודית בשכונה.

לאחר ארבע שנות הכנה, בשנת 2010, אושרה תכנית לבניין בן 22 קומות ובו 100 יח"ד.

כעבור כשנתיים של מגעים עם גורמי יזמות שונים, נבחרה חברה יזמית אשר החלה במגעים עם עיריית חיפה להגדלת זכויות הבניה ומספר הדירות בטענה שהפרויקט אינו כלכלי. לבסוף, אושרה ליזם תוספת של 26 דירות ובסה"כ מסתכם הפרויקט ב 126 יח"ד.

בזמנים אלו בהם מדובר על צמצום ההטבות לדיירים המתפנים בפרויקטים בתחום הפינוי-בינוי, ראוי לציין כי פרויקט "מגדל אירופה" הוא מהפרויקטים הבולטים בהם ניתנה לדיירים המתפנים תמורה משמעותית מעבר למקובל הבאה לידי ביטוי בכמעט הכפלת שטח הדירה.

 

פירוט עבודת הליווי המקצועי

 • ​השוואת מפרטים טכניים והטבות המוצעות ע"י היזמים המתחרים ומתן הערות ומסקנות.
   

 • חוו"ד לגבי מצגת הפרויקט של כל יזם.
   

 • סיכום מפרט טכני והטבות עם היזם הנבחר במסגרת המו"מ הסופי לקראת חתימה.
   

 • חוו"ד אודות התכנון הראשוני בכל הנוגע לתכנון הדירות המיועדות לדיירים המתפנים עד לגיבוש התכנית.
   

 • מעקב אחר הליך היתר הבניה ודיווח אודות שינויים תכנוניים מהותיים אם יידרשו ע"י רשויות התכנון מאדריכל הפרויקט.
   

 • חוו"ד לתכניות הביצוע לדירות המתפנים ועריכת תכניות שינויים פרטנית לכל דייר במגבלות התנאים לביצוע שינויים אשר סוכמו עם היזם ובמגבלות התקנים. השינויים כוללים שינויים במחיצות ותשתיות חשמל ואינסטלציה סניטרית.
   

 • מגע עם מחלקת שינויי דיירים של היזם, העברת תכניות מפורטות וביקורת תמחור השינויים.
   

 • ליווי בבחירת המוצרים מול הספקים הרלבנטיים, אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטרים, דלתות פנים וארונות מטבח.
   

 • ליווי ופיקוח על ביצוע העבודה הקבלנית לאכיפת ביצוע השינויים הפרטניים לכל דייר ובמידת הצורך, מתן הערות למהנדס הביצוע.
   

 • דיווח שוטף לדיירים ובא כוחם אודות התקדמות בכל שלבי הפרויקט.

קישורים

קישור למסמכי התב"ע - חפ/2280

כתבה ב"גלובס" , שלומית צור 18.09.17

כתבה ב"כלבו" חיפה והקריות, יגאל חי, 10.07.18

סרטון ביצוע הריסה מדף הפייסבוק של עיריית חיפה 10.07.18

 

שיתוף

bottom of page