תמונות מפרויקטים בביצוע

 

הנחת צנרת לניקוז מים

 

תחילת עבודה בשכונת הגגות האדומים סמוך לטכניון בחיפה.
תוספת בניה הכוללת הרחבת הדירה, ממ"ד ומעלון

 

שיתוף