top of page

זמנהוף 35, חיפה - המלצה על תכנון וביצוע מרפסות

 אנו החתומים מטה מבקשים להוקיר לך תודה על העבודה שביצעת עבורנו כאדריכל וכקבלן ביצוע.

 בתחילת הדרך, שכרנו את שירותי התכנון שלך לתכנון המרפסות. לאורך כל תקופת התכנון והרישוי הענקת לנו שירות מקצועי ומסור מאד.

 עוד טרם חתימת ההסכם על התכנון, ביצעת עבורנו בדיקת היתכנות תכנונית ואמדן עלויות לביצוע ללא כל דרישת תשלום.

 עם חתימת ההסכם, פעלת למען קידום התכנון מול עיריית חיפה ככל שידך הייתה משגת.

עם קבלת היתר הבניה והכנת תכניות הביצוע, היה זה אך מובן מאליו שנבקש את שירותיך כקבלן ביצוע למרפסות וביקשנו ממך הצעת מחיר לביצוע הבניה כמו גם הצעות שביקשנו מקבלני בניין אחרים.

במהלך הבניה גילית מקצועיות, מסירות וסבלנות רבה כלפי כל אחד מאיתנו. הקפדת על פרטים קטנים כגדולים והתוצאה מדברת בעד עצמה.

 אין ספק שהמרפסות משדרגות לנו את הדירות וכמובן את מראה המבנה בכללותו ואנו נהנים מכל רגע בו אנו יושבים במרפסות היפות.

אנו שמחים שבחרנו בך כאדריכל וכקבלן וממליצים בחום בפני לקוחותיך הפוטנציאלים הבאים.

המלצה על תכנון וביצוע מרפסות
המלצה על תכנון וביצוע מרפסות

שיתוף

bottom of page