top of page

המלצה פרויקט נתיב חן 53 בחיפה

נתיב חן 53 חיפה

פרויקט הריסת קטע קיר תומך בחיפה ובניית קיר חדש במקומו כולל הכשרת משטח חניה

"בהזדמנות זו תודה על העבודה היוצאת מהכלל שעשית. אנחנו נהנים ממנה כל יום!"

"תודה על העבודה"

המלצה נתיב חן 53 בחיפה

שיתוף

bottom of page