top of page
top

גשר מדרגות למבנה אחורי בחיפה

גשר מדרגות למבנה אחורי
חיפוי גרנוליט, מעקות ושערי מתכת, תאורה ופסים למניעת החלקה

גשר המדרגות החדש הוקם לאחר שנים רבות בהן נמנע מדיירי הבית האחורי מלהגיע אל ביתם בדרך המקורית וזאת עקב קריסת גשר המדרגות המקורי. בלית-ברירה, נאלצו דיירי הבית להגיע אל הכניסה לביתם בדרכים עוקפות אשר האריכו את ההגעה לבניין.

 

לאחר תהליך של הגשת תכניות להיתר בניה והגעה להסדר על בעלי הנכס בבניין הקדמי, ניתן היתר להקמת הגשר מחדש ונסללה הדרך לביצוע העבודה.

תמונות מצב קיים לפני ביצוע העבודה

חפירה וחציבה

עבודות שלד - יציקת יסודות